Home > 製品情報 > 製品の用途

製品の用途

製品の用途 型番 電圧の適正範囲 直径 長さ 形狀 製品の閲覧
ウォーターポンプ BLDC4266 18.5V-29.5V ∮42.4 66 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ BLDC3649 18.5V-29.5V ∮36 49 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ BLDC3640 18.5V-29.5V ∮36 40 ㎜ ラウンドタイプ View
ドライヤー BLDC3229 6.0V-15.0V ∮32 29 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車のタイヤ用ポンプ BLDC3229 6.0V-15.0V ∮32 29 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車用ウォーターポンプ BLDC3229 6.0V-15.0V ∮32 29 ㎜ ラウンドタイプ View
ロボット掃除機 BLDC2838 7.2V-28.5V ∮27.7 37.5 ㎜ ラウンドタイプ View
ロボット掃除機 BLDC2832 7.2V-28.5V ∮27.7 32.2 ㎜ ラウンドタイプ View
電気のこぎり BLDC7084 28.0V-42.0V ∮73.5 83.8 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車用ウォーターポンプ BLDC3657 12.0V-24.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
ファン BLDC3657 12.0V-24.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ BLDC3657 12.0V-24.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ BLDC4259 21.0V-27.0V ∮42.4 59 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール BLDC4244 15.0V-21.0V ∮42.8 44 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 755 6.0V-36.0V ∮42.4 59 ㎜ ラウンドタイプ View
コピー機 755 6.0V-36.0V ∮42.4 59 ㎜ ラウンドタイプ View
電動マッサージ機 755 6.0V-36.0V ∮42.4 59 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 736 12.0V-24.0V ∮42.2 53.5 ㎜ ラウンドタイプ View
ガーデンイング・ツール 736 12.0V-24.0V ∮42.2 53.5 ㎜ ラウンドタイプ View
ガーデンイング・ツール RK-663 6.0V-36.0V ∮38 58.1 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール RK-663 6.0V-36.0V ∮38 58.1 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車のタイヤ用ポンプ RK-663 6.0V-36.0V ∮38 58.1 ㎜ ラウンドタイプ View
シュレッダー 5512 60V-160V ∮35.8 57 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 5512 60V-160V ∮35.8 57 ㎜ ラウンドタイプ View
掃除機 5512 60V-160V ∮35.8 57 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ドア 997 12.0V-48.0V ∮52 85 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 997 12.0V-48.0V ∮52 85 ㎜ ラウンドタイプ View
パワーアンテナ GRD 6.0V-24.0V ∮32 29 ㎜ ラウンドタイプ View
自動変圧器 GRD 6.0V-24.0V ∮32 29 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール GRD 6.0V-24.0V ∮32 29 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車のタイヤ用ポンプ GRD 6.0V-24.0V ∮32 29 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車用オーディオ F-050 1.5V-12.0V ∮15.5 26.9 ㎜ フラットタイプ View
CD/DVDプレイヤー F-050 1.5V-12.0V ∮15.5 26.9 ㎜ フラットタイプ View
CD/DVD-ROMドライブ F-050 1.5V-12.0V ∮15.5 26.9 ㎜ フラットタイプ View
電気シェーバー F-180 1.5V-12.0V ∮20.4 32.1 ㎜ フラットタイプ View
電動歯ブラシ F-180 1.5V-12.0V ∮20.4 32.1 ㎜ フラットタイプ View
ドアミラーの鏡面調整 FK-130 3.0V-26.0V ∮20.5 25 ㎜ フラットタイプ View
セントラルロッキング FK-130 3.0V-26.0V ∮20.5 25 ㎜ フラットタイプ View
自動ソープディスペンサー FK-130 3.0V-26.0V ∮20.5 25 ㎜ フラットタイプ View
スキャナー FK-130 3.0V-26.0V ∮20.5 25 ㎜ フラットタイプ View
ドアミラーの鏡面調整 PC-260 3.0V-24.0V ∮24 27 ㎜ フラットタイプ View
ドアロック PC-260 3.0V-24.0V ∮24 27 ㎜ フラットタイプ View
電気シェーバー PC-260 3.0V-24.0V ∮24 27 ㎜ フラットタイプ View
電動格納ドアミラー PC-280 3.0V-24.0V ∮24 30.5 ㎜ フラットタイプ View
セントラルロッキング PC-280 3.0V-24.0V ∮24 30.5 ㎜ フラットタイプ View
自動販売機 PC-280 3.0V-24.0V ∮24 30.5 ㎜ フラットタイプ View
プリンター PC-280 3.0V-24.0V ∮24 30.5 ㎜ フラットタイプ View
リモコンカー UC-130 1.5V-24.0V ∮20.5 25 ㎜ フラットタイプ View
ドアミラーの鏡面調整 UC-130 1.5V-24.0V ∮20.5 25 ㎜ フラットタイプ View
スタイリングブラシ UC-130 1.5V-24.0V ∮20.5 25 ㎜ フラットタイプ View
スキャナー UC-130 1.5V-24.0V ∮20.5 25 ㎜ フラットタイプ View
プリンター UC-130 1.5V-24.0V ∮20.5 25 ㎜ フラットタイプ View
セントラルロッキング UC-260 3.0V-24.0V ∮24.2 27 ㎜ フラットタイプ View
ドライヤー UC-260 3.0V-24.0V ∮24.2 27 ㎜ フラットタイプ View
ドライヤー UC-280 3.0V-24.0V ∮24.2 30.5 ㎜ フラットタイプ View
セントラルロッキング UC-280 3.0V-24.0V ∮24.2 30.5 ㎜ フラットタイプ View
自動車のヘッドライトのビームレベル調整 DC-130 12.0V-24.0V ∮20.4 25 ㎜ フラットタイプ View
セントラルロッキング DC-260 4.5V-24.0V ∮24.2 27 ㎜ フラットタイプ View
セントラルロッキング DC-280 4.5V-24.0V ∮24.2 30.5 ㎜ フラットタイプ View
電動カーテン RK-250 6.0V-24.0V ∮22 30.5 ㎜ ラウンドタイプ View
玩具 FE-260 1.5V-12.0V ∮24 27 ㎜ ラウンドタイプ View
リモコンカー FC-260 1.5V-12.0V ∮24 27 ㎜ ラウンドタイプ View
電動マッサージ機 FC-260 1.5V-12.0V ∮24 27 ㎜ ラウンドタイプ View
玩具 FE-280 1.5V-24.0V ∮24.2 30.5 ㎜ ラウンドタイプ View
電動マッサージ機 FE-280 1.5V-24.0V ∮24.2 30.5 ㎜ ラウンドタイプ View
リモコンカー FC-280 1.5V-24.0V ∮24.2 30.5 ㎜ ラウンドタイプ View
バリカン FC-280 1.5V-24.0V ∮24.2 30.5 ㎜ ラウンドタイプ View
電動マッサージ機 FC-280 1.5V-24.0V ∮24.2 30.5 ㎜ ラウンドタイプ View
模型 370S 4.5V-24.0V ∮24.4 30.8 ㎜ ラウンドタイプ View
スタイリングブラシ 370S 4.5V-24.0V ∮24.4 30.8 ㎜ ラウンドタイプ View
パワーアンテナ GR 4.5V-24.0V ∮32 29 ㎜ ラウンドタイプ View
自動販売機 GR 4.5V-24.0V ∮32 29 ㎜ ラウンドタイプ View
CD/DVDプレイヤー RF-310 1.5V-12.0V ∮24.4 18.4 ㎜ ラウンドタイプ View
血圧計 RF-370 3.0V-24.0V ∮24.4 30.8 ㎜ ラウンドタイプ View
紙幣識別機 RF-370 3.0V-24.0V ∮24.4 30.8 ㎜ ラウンドタイプ View
空気清浄器 RF-500 3.0V-12.0V ∮32 19.5 ㎜ ラウンドタイプ View
CD/DVDプレイヤー RF-500 3.0V-12.0V ∮32 19.5 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ M3N 2.4V-24.0V ∮27.8 32.5 ㎜ ラウンドタイプ View
警告ランプ M3N 2.4V-24.0V ∮27.8 32.5 ㎜ ラウンドタイプ View
ドライヤー M5N 2.4V-24.0V ∮27.8 32.5 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ M5N 2.4V-24.0V ∮27.8 32.5 ㎜ ラウンドタイプ View
電動マッサージ機 M3FN 2.4V-24.0V ∮27.8 32.2 ㎜ ラウンドタイプ View
コピー機 M3FN 2.4V-24.0V ∮27.8 32.2 ㎜ ラウンドタイプ View
自動販売機 M3FN 2.4V-24.0V ∮27.8 32.2 ㎜ ラウンドタイプ View
ロボット掃除機 M5FN 2.4V-24.0V ∮27.8 32.2 ㎜ ラウンドタイプ View
ドライヤー M5FN 2.4V-24.0V ∮27.8 32.2 ㎜ ラウンドタイプ View
プリンター M5FN 2.4V-24.0V ∮27.8 32.2 ㎜ ラウンドタイプ View
警告ランプ L3N 2.4V-24.0V ∮27.8 37.8 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール L3N 2.4V-24.0V ∮27.8 37.8 ㎜ ラウンドタイプ View
掃除機 L5N 2.4V-24.0V ∮27.8 37.8 ㎜ ラウンドタイプ View
ドライヤー L5N 2.4V-24.0V ∮27.8 37.8 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ L3FN 2.4V-24.0V ∮27.8 37.5 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール L3FN 2.4V-24.0V ∮27.8 37.5 ㎜ ラウンドタイプ View
ロボット掃除機 L5FN 2.4V-24.0V ∮27.8 37.5 ㎜ ラウンドタイプ View
コピー機 L5FN 2.4V-24.0V ∮27.8 37.5 ㎜ ラウンドタイプ View
プリンター L5FN 2.4V-24.0V ∮27.8 37.5 ㎜ ラウンドタイプ View
ロボット掃除機 J3 3.6V-24.0V ∮27.8 46.6 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール J3 3.6V-24.0V ∮27.8 46.6 ㎜ ラウンドタイプ View
バリカン J5 3.6V-24.0V ∮27.8 46.6 ㎜ ラウンドタイプ View
脱毛器 J5 3.6V-24.0V ∮27.8 46.6 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ J5 3.6V-24.0V ∮27.8 46.6 ㎜ ラウンドタイプ View
模型 J3FN 3.6V-24.0V ∮27.8 46.5 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール J3FN 3.6V-24.0V ∮27.8 46.5 ㎜ ラウンドタイプ View
車用ウィンドウシェード J5FN 3.6V-24.0V ∮27.8 46.5 ㎜ ラウンドタイプ View
プリンター J5FN 3.6V-24.0V ∮27.8 46.5 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ J5FN 3.6V-24.0V ∮27.8 46.5 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール J5FN 3.6V-24.0V ∮27.8 46.5 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車用ウォーターポンプ M-AA 6.0V-24.0V ∮27.8 32.5 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車用ウォーターポンプ M-BB 6.0V-24.0V ∮27.8 32.5 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車用ウォーターポンプ L-DD 6.0V-24.0V ∮27.8 37.8 ㎜ ラウンドタイプ View
リモコンカー H3SN 3.6V-24.0V ∮36 50.1 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車のタイヤ用ポンプ H3SN 3.6V-24.0V ∮36 50.1 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール H3SN 3.6V-24.0V ∮36 50.1 ㎜ ラウンドタイプ View
掃除機 H5N 3.6V-24.0V ∮36 50.1 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ H5N 3.6V-24.0V ∮36 50.1 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール H5N 3.6V-24.0V ∮36 50.1 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車用ウォーターポンプ H3SFN 3.6V-24.0V ∮36 49 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール H3SFN 3.6V-24.0V ∮36 49 ㎜ ラウンドタイプ View
電動マッサージ機 H5FN 3.6V-24.0V ∮36 49 ㎜ ラウンドタイプ View
掃除機 H5FN 3.6V-24.0V ∮36 49 ㎜ ラウンドタイプ View
プリンター H5FN 3.6V-24.0V ∮36 49 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール H5FN 3.6V-24.0V ∮36 49 ㎜ ラウンドタイプ View
ゲームパッド RK-525 6.0V-36.0V ∮36 40 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール RK-525 6.0V-36.0V ∮36 40 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール K3N 6.0V-24.0V ∮36 57.1 ㎜ ラウンドタイプ View
エアコンプレッサー K3N 6.0V-24.0V ∮36 57.1 ㎜ ラウンドタイプ View
ドライヤー K5N 6.0V-24.0V ∮36 57.1 ㎜ ラウンドタイプ View
ファン K5N 6.0V-24.0V ∮36 57.1 ㎜ ラウンドタイプ View
ポンプ K5N 6.0V-24.0V ∮36 57.1 ㎜ ラウンドタイプ View
電動マッサージ機 K3SFN 6.0V-24.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール K3SFN 6.0V-24.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
シートベルト・プリテンショナー K5FN 6.0V-24.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
電動マッサージ機 K5FN 6.0V-24.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
プリンター K5FN 6.0V-24.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール K5FN 6.0V-24.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車電動シート KP5TN 9.6V-24.0V ∮36.1 58.8 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール K5FN-IE 7.2V-36.0V ∮36 57 ㎜ ラウンドタイプ View
ドライヤー H12N 90V-130V ∮36 50.1 ㎜ ラウンドタイプ View
掃除機 H12N 90V-130V ∮36 50.1 ㎜ ラウンドタイプ View
掃除機 K12N 90V-130V ∮36 57.1 ㎜ ラウンドタイプ View
玩具 N3FN 6.0V-36.0V ∮36 65 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール N3FN 6.0V-36.0V ∮36 65 ㎜ ラウンドタイプ View
玩具 N5FN 6.0V-36.0V ∮36 65 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール N5FN 6.0V-36.0V ∮36 65 ㎜ ラウンドタイプ View
コピー機 750 6.0V-36.0V ∮42.4 59 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 750 6.0V-36.0V ∮42.4 59 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 755BE 6.0V-36.0V ∮42.3 59 ㎜ ラウンドタイプ View
自動車のタイヤ用ポンプ 770 6.0V-36.0V ∮42.4 66 ㎜ ラウンドタイプ View
噴霧器 775 6.0V-36.0V ∮42.4 66 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 775 6.0V-36.0V ∮42.4 66 ㎜ ラウンドタイプ View
草刈り機 775 6.0V-36.0V ∮42.4 66 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 775BE 6.0V-36.0V ∮42.4 66 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 987 6.0V-48.0V ∮52 69 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ドア 987 6.0V-48.0V ∮52 69 ㎜ ラウンドタイプ View
ミシン 7712/7724 90V-150V ∮42.5 65 ㎜ ラウンドタイプ View
電動ツール 7712/7724 90V-150V ∮42.5 65 ㎜ ラウンドタイプ View
ミシン 9812/9824 90V-150V ∮52 69 ㎜ ラウンドタイプ View
電動缶切り器 RK-L250 3.0V-36.0V ∮22 38 ㎜ ラウンドタイプ View
電動カーテン RK-L250 3.0V-36.0V ∮22 38 ㎜ ラウンドタイプ View
TOP